Chính sách bảo mật

Thống nhất từ ngữ:

“Website”: website http://luyentap.poki.vn;

“POKI Learning Asia”: Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo POKI Tân Á Châu;

“Sản phẩm”: tất cả sản phẩm được công bố trên website http://luyentap.poki.vn.

Chính sách Bảo mật dưới đây giải thích cách POKI Learning Asia xử lý thông tin và cách bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Sản phẩm của POKI Learning Asia. Bằng việc sử dụng Sản phẩm của POKI Learning Asia, bạn đang đồng ý rằng POKI Learning Asia có quyền sử dụng dữ liệu theo Chính sách Bảo mật này.

1. Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin thu thập từ bạn thông qua Website sẽ giúp POKI Learning Asia thực hiện các mục tiêu:

 • Quản lý hệ thống tài khoản của những người đăng ký trên Website;
 • Quản lý việc sử dụng các dịch vụ cung cấp cho người đăng ký;
 • Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới bạn như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của POKI Learning Asia;
 • Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của người đăng ký để xây dựng chính sách hoạt động của POKI Learning Asia;
 • Tiếp nhận và phản hồi các ý kiến, đóng góp, đề xuất, khiếu nại của người đăng ký và chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp.

2. Các loại thông tin thu thập

POKI Learning Asia sẽ thu thập thông tin bằng hai cách: (1) thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi và (2) thông tin mà POKI Learning Asia thu thập được thông qua quá trình bạn sử dụng Sản phẩm.

Thông tin mà bạn cung cấp cho POKI Learning Asia:

 • Thông tin cá nhân (ví dụ: họ tên, giới tính, ngày/tháng/năm sinh);
 • Trường học, lớp học (nếu là học sinh);
 • Thông tin liên lạc (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax);
 • Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng các phương tiện thanh toán trực tuyến;
 • Các thông tin khác phục vụ chương trình chăm sóc khách hàng.

Tùy từng phần cụ thể của Sản phẩm, bạn cần cung cấp các thông tin khác nhau (và có cũng phần không cần cung cấp thông tin).

Thông tin mà POKI Learning Asia thu thập được thông qua quá trình bạn sử dụng Sản phẩm: POKI Learning Asia cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website.

3. Thu thập, sửa đổi, chấm dứt thông tin

Bạn có thể cung cấp, sửa đổi các thông tin tài khoản hay chấm dứt tài khoản trên Website thông qua quá trình đăng ký/đăng nhập thành viên hoặc thanh toán trực tuyến.

Bạn có quyền từ chối hoặc cung cấp không đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, POKI Learning Asia không thể cung cấp cho bạn những dịch vụ đầy đủ và chất lượng cao nhất.

POKI Learning Asia có quyền, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước, chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng tài khoản của bạn tại Website. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

 • Hành vi vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc thỏa thuận khác giữa bạn và POKI Learning Asia;
 • Những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Yêu cầu của bạn (ví dụ: loại bỏ tài khoản được lập ban đầu);
 • Xóa bỏ hoặc điều chỉnh Sản phẩm (hoặc bất kỳ phần nào của Sản phẩm);
 • Các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất;
 • Không sử dụng trong thời gian dài;
 • Bạn thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp trong việc truy cập, sử dụng Sản phẩm của POKI Learning Asia

POKI Learning Asia không có nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt sử dụng tài khoản của bạn.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin mà bạn cung cấp, nỗ lực bằng cách sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin này không bị sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Tuy nhiên POKI Learning Asia không bảo đảm tuyệt đối việc bảo vệ Website khỏi các hành vi phá hoại, kiểm soát bất hợp pháp (hack) hoặc bị ảnh hưởng bởi các loại virus. Do vậy, POKI Learning Asia không chịu trách nhiệm về các thiệt hại, bất tiện do Website hoạt động không hiệu quả hay việc mất mát, thất thoát dữ liệu, thông tin ra ngoài.

Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu, tài khoản của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn có nghĩa vụ:

 • Thông báo ngay cho POKI Learning Asia về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật;
 • Nếu sử dụng máy tính chung với nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở.

POKI Learning Asia không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại mục này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, POKI Learning Asia khuyên bạn không nên cung cấp các thông tin cho POKI Learning Asia.