Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website www.luyentap.poki.vn!

Kể từ khi bạn truy cập Website hoặc/và sử dụng sản phẩm công bố trên Website, bạn đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản dưới đây. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này.

1. Thống nhất từ ngữ

“Website”: website http://luyentap.poki.vn;

“POKI Learning Asia”: Công ty Cổ phần Giáo dục và Đạo tạo POKI Tân Á Châu;

“Sản phẩm”: tất cả sản phẩm được công bố trên website http://luyentap.poki.vn, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Địa chỉ, giao diện và cách thức tương tác của website;
  • Hình ảnh các nhân vật;
  • Bộ câu hỏi – đáp án – giải thích – hình ảnh minh họa (infographic);
  • Video Clip;
  • Các bài tập dạng Flash;
  • Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật;

2. Quy định chung

Các điều kiện, quy định dưới đây được áp dụng cho bất kỳ người nào sử dụng Website.

 

POKI Learning Asia có toàn quyền sửa đổi các quy định thuộc Điều khoản Sử dụng, bất cứ lúc nào mà không cần báo trước hay thoả thuận với bất kỳ ai. Quy định được sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên Website.

 

Bạn được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đọc phần “Điều khoản Sử dụng” để biết các nội dung trong đó. Nếu các nội dung có sửa đổi và bạn tiếp tục việc sử dụng Website thì đồng nghĩa bạn hiển nhiên đồng ý với các nội dung sửa đổi không phụ thuộc vào việc bạn có xem các nội dung sửa đổi hay không.

 

POKI Learning Asia có quyền kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào của bạn đối với Website.

 

Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không truy cập vào Website này.

3. Quyền sở hữu và sử dụng Sản phẩm

POKI Learning Asia là chủ sở hữu toàn bộ quyền tác giả của Sản phẩm.

 

Việc bạn truy cập, sử dụng Sản phẩm của POKI Learning Asia không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Sản phẩm hoặc bất cứ phần nào của Sản phẩm. Bạn không được sử dụng Sản phẩm của POKI Learning Asia trừ khi bạn được POKI Learning Asia cho phép hoặc được pháp luật cho phép.

 

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ phần nào của Sản phẩm và tài khoản của bạn trên Website vì mục đích thương mại.

 

Sản phẩm của POKI Learning Asia có khả năng ứng dụng trên các thiết bị di động. Bạn không được sử dụng Sản phẩm theo cách khiến bạn bị mất tập trung và ngăn cản bạn tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn sức khỏe, an toàn lao động hoặc an toàn giao thông.

4. Thông tin tài khoản, mật khẩu, bảo mật

Bạn phải cung cấp một số thông tin khi đồng ý đăng ký tài khoản trên Website. Các thông tin cung cấp phải chính xác, đầy đủ, mới nhất và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp.

 

Mật khẩu truy cập vào tài khoản do bạn tự chọn và nên chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được. Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc uỷ quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích gì. POKI Learning Asia sẽ luôn coi việc truy cập và sử dụng Sản phẩm bằng tên tài khoản và mật khẩu của bạn như là việc truy cập và sử dụng bởi chính bạn, kể cả trong trường hợp tên tài khoản và mật khẩu bị sử dụng bởi một người khác mà bạn không biết.

 

Chính sách của POKI Learning Asia về Bảo mật giải thích cách POKI Learning Asia xử lý thông tin được bạn cung cấp và bảo vệ sự riêng tư của những thông tin đó khi bạn sử dụng Sản phẩm của POKI Learning Asia. Bằng việc sử dụng Sản phẩm của POKI Learning Asia, bạn đang đồng ý rằng POKI Learning Asia có quyền sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của POKI Learning Asia về sự riêng tư.

 

Chính sách Bảo mật là một phần không thể tách rời của Điều khoản Sử dụng. Vì vậy, bạn cũng được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các quy định trong Chính sách Bảo mật này.

5. Sửa đổi, chấm dứt sử dụng Sản phẩm

POKI Learning Asia không ngừng thay đổi và cải tiến Sản phẩm của mình. POKI Learning Asia không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) điều chỉnh thông tin; (2) tạm ngừng cung cấp; (3) ngừng cung cấp Sản phẩm hoặc một phần xác định của Sản phẩm.

 

Bạn có quyền ngừng sử dụng Sản phẩm của POKI Learning Asia bất kỳ lúc nào, mặc dù POKI Learning Asia sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Sản phẩm của POKI Learning Asia.

6. Vấn đề bảo đảm và tuyên bố từ chối trách nhiệm

POKI Learning Asia có các biện pháp bảo đảm Website hoạt động bình thường và an toàn. Tuy nhiên, POKI Learning Asia không bảo đảm tuyệt đối việc bảo vệ Website khỏi các hành vi phá hoại, kiểm soát bất hợp pháp (hack) hoặc bị ảnh hưởng bởi các loại virus. Do vậy, POKI Learning Asia không chịu trách nhiệm về các thiệt hại, bất tiện do Website hoạt động không hiệu quả hay việc mất mát, thất thoát dữ liệu, thông tin ra ngoài.

 

POKI Learning Asia luôn luôn cố gắng xây dựng và hoàn thiện Sản phẩm để có thể đem đến sự hài lòng và kiến thức bổ ích cho bạn. Tuy nhiên các kiến thức được chúng tôi cung cấp mang tính chất tham khảo, vì vậy POKI Learning Asia không đưa ra bất cứ sự bảo đảm cụ thể nào về Sản phẩm (cả về cách thức thể hiện lẫn tính chất của thông tin). Việc tiếp nhận, hiểu và sử dụng các kiến thức đó vào lối tư duy, hành động của bạn như thế nào hoàn toàn là do bạn quyết định và thuộc về quyền/trách nhiệm của bạn và bạn hoàn toàn chịu rủi ro.

 

Trong bất kì trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi sự sơ suất, POKI Learning Asia sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, tất yếu hay đặc biệt nào phát sinh từ việc truy cập, sử dụng Sản phẩm hay phát sinh từ việc Website bị trục trặc, phá hoại hay bị kiểm soát bất hợp pháp (hack), kể cả khi POKI Learning Asia đã được thông báo về khả năng của những thiệt hại này.